Araç Yakıt Düzenleme ve Tasarruf Cihazı

 

2arac-yakit-duz1 3arac-yakit-duz2
 HP – 01
125 cc – 1400 cc
 HP – 02
1400 cc – 2200 cc
 HP – 03
2200 cc – 5800 cc

HIGH POWER motorunuz için faydalı mıdır ?

HIGH POWER motordaki kurumlaşmayı azaltır ve motorun ömrünü uzatır.

HIGH POWER çevreye faydalı mıdır?

HIGH POWER çevreye zarar veren yanmamış hidrokarbon miktarını ve karbon monoksit emisyonunu azaltır.

HIGH POWER aracınıza kolayca monte edilebilir mi ?
HIGH POWER yakıt besleme borusuna hiçbir alet kullanmadan birkaç dakika içinde kolaylıkla monte edilebilir. Yakıt borusunu kesmeye, elektrik bağlantısına vb. gerek yoktur, aracınızı satacağınız zaman çok kolay şekilde söküp yeni aracınıza monte edebilirsiniz.
HIGH POWER her çeşit motorda kullanılabilir mi ?

HIGH POWER benzin , dizel ve LPG ile çalışan her çeşit motorda kullanılabilir. (otomobiller, kamyonlar, otobüsler, karavanlar, traktörler, iş makineleri, botlar, motosikletler, jeneratörler, boilerler, damperler, deniz taşıtları, fırınlar).

HIGH POWER VE KATALİTİK KONVERTÖR
Kentsel bölgelerdeki araç sayısının hızlı artışı, araçların bakımsızlığı, yakıtlara yabancı madde karıştırılması, araçların ortalama ömürlerinden daha uzun kullanılıyor oluşu vb. faktörler oto emisyonunda beklenenden ve doğanın kaldırabileceğinden çok daha fazla bir artış olmasına yol açmaktadır.Bu yüzden tüm dünyada önemli sosyo-ekonomik etkileri olan emisyon artışına yönelik bir ilgi vardır. Hükümetler emisyon artışının önüne geçecek çözümler aramakta, bunun için yasalar hazırlamaktadırlar. Çözüm yollarından biri de katalitik konvertör kullanımıdır.

Katalitik konvertör çok yer kaplar, masraflıdır ve ömrü sınırlıdır.
Katalitik konvertör içinde bulunan kimyasalların emisyonla reaksiyona girmesiyle emisyonun toksik miktarını azaltarak; toksisiteyi kabul edebilir sınırlarda tutmaya çalışır.
Ancak bir takım dezavantajları vardır:
Emisyon hala tükenmemiştir.
Katalitik konvertör doğru çalışmazsa doğaya daha zehirli bir emisyon yayılır.
Katalizör zehirli hale gelirse onarılması ya da değiştirilmesi gerekecektir.
Katalitik Konvertör Pahalıdır.

HIGH POWER manyetik gücü sayesinde hidrokarbon molekülleri arasındaki kovalent bağları zayıflatarak daha iyi yanma sağlar, böylece emisyonu düşürür.
Sonuç olarak HIGH POWER emisyonu azaltmak için etkili ve katalitik konvertör’den daha ucuz bir çözümdür. Motorun kapasitesi ve durumu değişmeksizin 1 takım HIGH POWER yeterli olacaktır. Katalitik konvertör’ün özellikleri arasında bulunmayan YAKIT TASARRUFU gibi çok önemli bir AVANTAJI vardır.

YAKIT TASARRUFU NEDİR?
Yakıt tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan yakıtı verimli kullanmak, israf etmemektir.
Aynı işi daha az yakıt kullanarak yapmaktır.
Yakıt tüketimimizin büyük bir bölümü ısıtma ve ulaşım için kullanılmaktadır, verimli kullanılmayan durumlar da kayıp oranı çok yüksek rakamlara çıkmaktadır. Küçük basit ve ucuz önlemlerinin alınması ile bu kayıplar azaltılabilir. Bu önlemlerle yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür.
Niçin Yakıtı Verimli Kullanmalıyız?
Yakıtın fazla kullanılması sonucunda;
Doğal kaynaklar hızla tükeniyor
Çevre Kirleniyor
Yakıt için yüksek miktarda para ödüyoruz.
Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren yakıtın kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre

YAKITIMIZI VERİMLİ KULLANALIM, YAKIT TASARRUFU YAPALIM
Dünya’da yakıt tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Fosil kaynaklar, sadece yakıt olarak değil aynı zamanda başta ilaç olmak üzere kimya sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu yönü ile de korunması en azından tüketiminin azaltılması önemlidir.
Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu, daima CO2 oluşur. Yapılan ölçümler milyonlarca yıldır 180-280 ppm arasında değişen CO2 seviyesinin günümüzde 360 ppm seviyesine çıktığını göstermektedir. Karbondioksit diğer sera gazlarına göre %55′lik bir oranla, doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi yaparak Küresel Isınma’ya neden olmaktadır.Küresel Isınma’nın oluşumunda Sera Etkisi’nin rolü büyüktür. “Sera Etkisi”ni, güneşten gelen kısa-dalga ışınlarının geçmesine izin veren gaz tabakasının, dünya üzerinden yansıyan uzun-dalga ışınlarının büyük bir kısmını tutması sonucu meydana gelen atmosferik dengesizlik olarak kısaca açıklayabiliriz. Atmosfere atılan diğer sera gazları ise CO, SO2, NOx gibi zehirli gazlar ve radyoaktif maddelerdir. Termik santrallarda, sanayide ve binalarda yakıt olarak kömür kullanıldığında, bu kirlilik etmenlerinin yanısıra kül de açığa çıkar. Kül civa, kurşun, arsenik ve kadmiyum içermesi nedeniyle yüksek oranda kirletici etkiye sahiptir.

Fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda, aşırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları, fırtınalar ve ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmazdır. 1970′li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında yakıt konusuna ilgi artmış ve yakıt tasarrufu konusu gündeme gelmiştir. Yakıt tasarrufu yapmak aile ve işyeri bütçesi için önemlidir. Yakıtımızı verimli kullanırsak faturalara daha az para öderiz. Yakıt tasarrufu devlet bütçesi için de çok önemlidir. Kullandığımız yakıtın yaklaşık %60′ını başka ülkelerden alıyoruz ve ödemeyi döviz olarak yapıyoruz.

YAKIT SORUNUN DA ÖNEMLİ BİR ÇÖZÜM: ULUSAL YAKIT TASARRUF POLİTİKASI
Ulusal Yakıt Tasarrufu Nedir ?
Gelişmiş ülkeler enerji yönünden başka ülkelere bağımlı kalmamak veya zorunlu bağımlılığı en aza indirmek, hava kirliliğini azaltmak ve benzeri sebeplerle enerji tasarrufu önlemlerine çok önem vermektedirler. Bu anlayış çerçevesinde Fransa, Almanya gibi gelişmiş ülkelerin benimsedikleri Ulusal Enerji Tasarruf Politikaları çerçevesinde: konut, sanayi ve ulaşım alanlarında
Tasarruf kurallarını sürekli yenileştirerek ve titizlikle uygulamakta,
Vergi indirimi, vergi ödeme kolaylıkları, kredi faizlerinde indirim, konut başına parasal yardım ve benzeri uygulamalar yapmakta,
Yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmakta,
Araştırma ile geliştirme çalışmalarını desteklemekte ve bilimi politikadan ön planda tutmakta,
Vatandaşların bilinçlenmelerine özen göstermekte olduklarını görüyoruz.
Ülkemizde de Ulusal Enerji Tasarruf Politikası kaçınılmazdır.
Jeopolitik durumumuz,
Yakın geçmişte ve son yüzyıllarda komşu ülkelerle olan ilişkilerimiz, özellikle doğal gaz ve petrol boru hatlarında gösterilen zorluklar,
Enerji bağımlılığımızın azaltılması,
Döviz giderlerimizde tasarruf,
Yeni iş sektörlerinin açılması,
Hava kirliliğinin önlenmesi,
Avrupa topluluğu ülkeleri ile dış pazarlarda rekabet Göz önüne alınarak, ülkemizde Ulusal Enerji Tasarruf Politikası’nın belirlenmesini ve en kısa zamanda da uygulamaya geçilmesini öneriyoruz.

Eğer İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da doğal gaz dağıtımı yapılırken konutlarda çok basit önlemler şart koşulsaydı aynı doğal gaz ile % 30 daha fazla konutun ısıtılması mümkün olurdu. Eğer ulaşım da kullandığımız araçlarımızda, konut ve iş yerlerimizin ısıtma yapan cihazlarımıza takılacak HIGHPOWER ile daha düşük miktarda yakıt kullanılacak daha çok yakıt tasarrufu sağlanacaktır. Basit önlemlerle ülke çapında ilk adımda %25 enerji tasarrufu sağlanabilir. Sağlanacak 2 milyar döviz tasarrufu herhalde küçük bir rakam değildir. Bu önlemlerin daha fazla vergi geliri sağlayacağı da unutulmamalıdır.