Nasıl Çalışır?

“HIGH POWER bir yakıt tasarruf ve kirlilik kontrol cihazıdır. “ 

Yakıt tasarrufu ve kirlilik kontrolü günümüzde yaşamsal öneme sahip konulardır. OPEC da artan açık, petrol ve doğal gaz firmalarının yerel petrol üretimindeki düşüş, ham petrolün uluslararası peşin fiyatındaki dalgalanmalar yakıt tasarrufunu gerek hükümetler gerekse de bireyler için zaruri kılmaktadır. Kirlilik kontrolü ve bunun artan öneminden bahsetmeye gerek bile yoktur. HIGH POWER harici olarak kullanılan bir donanımdır. Boru kesmeye ve katkı maddelerine gerek yoktur.

YAKIT TASARRUFLARI
HIGH POWER yanmayı arttırır, aracın yaşına, kömürleşme koşulları ve derecesine göre yakıt tasarrufu sağlar. HIGH POWER benzin, dizel, LPG yakıt üreten her türlü araçta kullanılabilir. (Dizel jeneratör, kamyon, otobüs, otomobil, jeep, traktör, iş makineleri, deniz taşıtları vb.)

KİRLİLİK KONTROLÜ
HIGH POWER, DEKARBONİZASYON (Karbon giderme işlemi) ve bunu takip eden manyetik alan etkisi ile iyi yanma sayesinde artan kömürleşme hızı ile montajdan önceki yanmamış hidrokarbon miktarını büyük oranda azaltır.

ATOM ve MOLEKÜL YAPISI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

Doğadaki tüm maddeler (gaz, katı ve sıvı) atomlardan meydana gelmektedir. Atomlar ise proton ,nötron ve elektron denen partiküllerden oluşmaktadır. Proton pozitif yüklü, nötron yüksüz ve elektron negatif yüklü partiküller olup; proton ve nötronlar atomun nükleus (çekirdek) denen bölümünde bulunurlar; elektronlar ise nükleus çevresinde seviyeler şeklinde ilerleyen çemberlerde bulunur.Bunlara orbit veya shell denmektedir. Bu atomik partiküller sabit olmayıp hareketleri söz konusudur.

Atom nükleusunda (çekirdek) bulunan protonlar ve nötronlar kendi etraflarında, nükleus çevresinde belirli orbitlerde bulunan elektronlar ise hem kendi etraflarında hem de belli yörüngelerde dönmektedir.

KOVALENT BAĞLAR

Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronları ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denmektedir. İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar. Bu bağ H-H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı onun sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır. Örneğin 6 eletrona sahip C (karbon atomu) 4 tane yarı dolu orbitali olduğundan 4 bağ yapabilir. Hidrokarbonları içeren parafin veya metan serisi () şeklinde bir yapıya sahip olup atomları birbirlerine kovalent bağlar ile bağlanmıştır.

Katı ve sıvı yakıtları metan, etan, propan, bütan gibi çeşitli hidrokarbon molekülleri oluşturmaktadır. Bu moleküller, hidrojen ve karbon atomlarının kovalent bağlar ile bağlanarak, bir araya gelmesi sureti ile oluşmuşlardır. Bu moleküllerin kovalent bağ şemaları aşağıda gösterildiği gibidir:

hp4

Yüksek manyetik alan içeren Highpower cihazı “manyetik alan elektron demetlerini yörüngesinden saptırır” prensibi ile çalışmaktadır.

Highpower manyetik yakıt düzenleme cihazından geçen yakıtın içinde bulunan hidrokarbon molekülleri arasındaki kovalent bağı oluşturan son yörüngede ortak kullanılan elektronların yörüngesinden sapması sonucunda, hidrokarbon molekülleri arasındaki bağ zayıflamakta ve yanma odasına ulaşan yakıt mevcut oksijen ile daha iyi bağ oluşturarak birleşebilmektedir. Bunun neticesinde de, yakıtın daha fazla yanması ve havayı kirleten maddelerin oluşumunun kayda değer miktarda azalması gerçekleşmektedir.

HIGH POWER Nasıl Çalışır ?

HIGHPOWER yüksek manyetik alan içeren, özel dizayn edilmiş manyetik yakıt düzenleyicidir. Bu cihaz yakıt hattı üzerine takıldığında güçlü manyetik alan yaratarak, yakıtın içinde bulunan hidrokarbon molekülleri arasındaki kovalent bağları zayıflatmaktadır. Bu surette de yakıt mevcut oksijen ile daha iyi bağ oluşturarak daha yüksek yanma sağlanmaktadır.

Highpower cihazları diğer ünitelere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş ve bu patent altına alınmıştır.

hp3

Highpowerın montajı da oldukça basittir, hiçbir alet kullanımına ve yakıt borusunu kesmeye gerek yoktur.Highpower yanma sistemini besleyen yakıt hattı üzerine sisteme en uygun şekilde monte edilmektedir.Herhangi bir elektrik bağlantısı gerektirmez.Çok kuvvetli darbelere ve yüksek kaynak alevine maruz kalmama koşulu ile uzun süreler kullanılmaktadır. Herhangi bir bakım ve sarf malzemesi gerekmemektedir. Sistem kendisini çok kısa sürede amorti etmektedir.

hp1